.


WangYang zhang - Chinese pole


WangYang zhang - Acrobatics - Tricking -


WangYang zhang - Hoop Diving - Tricking - Acrobatics


Cie SISYPHE 4 Chinese Pole Teaser Doye Edouard Zhang WangYang


WangYang & Ilse Chinese pole trailer 2012


Chinese pole -WangYang rehearsal for the Tatler Ball opening show


Hoop Dving -WangYang It's time to show the hoop Jump